ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
30-31 กรกฎาคมนี้ ที่วัดสวนแก้ว คลิกเพื่อเข้าสู่ kanlayano.org