ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org
ขอชี้แจงกรณีพยาไม้


ขอชี้แจง

            เหตุมีหนังสือฉบับหนึ่ง ที่ออกมาเป็น “พ็อกเก็ตบุ๊ค” ชื่อว่า “บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผ่านคมความคิดและมุมมอง ของ พญาไม้” ซึ่งทีแรกอ่านดูเฉพาะปก ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะเห็นว่าพูดเรื่องการเมืองเป็นส่วนใหญ่

            แต่บังเอิญในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้น ได้มีประเด็น “เทศน์พระ” ซึ่งมีข้อความ... แล้วมีคนมาพูดด่าโจมตี อาตมาว่า “น่าสมเพช ด่าข้าราชการ อาฆาตพยาบาทข้าราชการ เกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดิน ที่เสียไปสิบล้าน”

            เอ๊ะ ! ก็เริ่มเอะใจ จึงถาม...โยมไปเอาข้อความเหล่านี้มาจากไหน ที่ว่า “อาตมาไม่ไปทวงคืนจากนางวันทนา”
            นางวันทนาเป็นผู้นำมาขาย ทำไม ! ไปโกรธข้าราชการ ไปอาฆาตพยาบาทข้าราชการ ทำไม ? นอกจากนี้ ยังขนาดไปถึงกับประกาศว่า ไม่รับเทศน์ข้าราชการ เป็นแสน ๆ คนทั่วประเทศ อย่างนี้พระพยอมก็หมดความเป็น “สมณะ”  เพราะสมณะแปลว่า ผู้สงบระงับจากกิเลสแล้ว

แต่วันนี้ ต้องบอก ขอชี้แจง...
            กับประชาชนที่หลงเชื่อไปกับบทความนี้ ไปโดยอย่างไม่มีหลักเกณฑ์  หลักการในการวินิจฉัยตัดสิน...
            พระจะขาดจากความเป็นพระ ไม่เป็นสมณะ นี่เขามีระดับในการตัดสิน

ระดับรุนแรง สุด ๆ ที่หลุดจากความเป็นพระก็มีอยู่ 4 เรื่อง
1.ไม่ระงับราคะ เกิดกระสันกำหนัด ก็เสพเมถุนกับสีกา... นี้ขาด!...
2.มีโทสะก็ไม่ระงับ ไล่ฆ่า...คนที่ตัวเองโกรธถึงเสียชีวิต... ขาด !...
3.เกิดความโลภไปลักลอบ,ยักยอก,หลอกเอาเงินชาวบ้าน หรือขโมยเงินวัด เป็นพัน ๆ  บาทอย่างนี้ก็ขาด !...
4.เกิดลุ่มหลงว่า ตัวเองวิเศษวิโส ได้บรรลุพระอรหันต์ ได้ฌานสมาบัติ อย่างนี้ ! ก็หมดความเป็นสมณะ  ขาด ! จากความเป็นพระ

แต่คุณพญาไม้ ไม่ได้...บอกว่า อาตมาขาดข้อไหน ?

คุณพญาไม้เอาอะไร ?  มาตัดสินให้พระพยอม... “หมดความเป็นสมณะ”  “หมดความเป็นพระ” 
ด้วยเหตุเพียงที่...คุณพญาไม้ ใช้ตัดสินอาตมาว่า..
1.เพราะไม่รับกิจนิมนต์เทศน์ ข้าราชการ ทั่วประเทศ
คุณพญาไม้ไปได้ข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน...ไม่ทราบ ?
แต่เวลาพระพยอมไปเทศน์ที่...กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงพาณิชย์ ไปเทศน์แม้กระทั่งกระทรวงมหาดไทย ของกรมที่ดิน อาตมาก็ยังไปเทศน์ที่...กรมบรรเทาสาธารณภัย

กรมไหน ? ที่ไม่ทำให้เราเสียหาย, ไม่ได้เป็นชนวนให้วัดต้องเสียหายตั้ง 10 ล้าน...  อาตมา ก็ไม่ได้ประกาศ...ยกเลิก นอกจากระทรวงยุติธรรม กับกรมที่ดิน ก็แค่นี้เอง

แล้ว ทำไม ?
ต้องตัดสิน...ให้ขาดจากความเป็นพระด้วย
มีในพระไตรปิฎก,วินัยมุขเล่มไหน ! ที่บอกว่า...พระไม่รับนิมนต์ กลุ่มนั้น กลุ่มนี้ แล้วขาดจากความเป็นพระ...

ขอให้พญาไม้ “ช่วยเอามายืนยัน” หน่อย
ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสิน...ใครว่าเป็น, หรือไม่เป็น, หมดความเป็น... ขอช่วยให้มีหลักเกณฑ์กันหน่อย
อย่านึก ! ว่า ตัวเองเป็นนักคอลัมน์นิสต์, นักเขียน แล้วจะ...จิ้มปากกา ตัดสินใครหมด...ความเป็นสมณะ, หมด...ความเป็นพระ,ไม่เป็น...พระ ขึ้นอยู่ในวิจารณญาณและความคิดของตัวเอง
ก็ เกรงใจ ! ว่าประชาชนจะคล้อยตาม คนที่ไม่เอาหลักพระวินัย มาเที่ยวตัดสินพระ...ไม่ใช่พระ !  เป็นสมณะ...ไม่ใช่สมณะ ! โดยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรสักอย่าง 
เอาแต่เพียงว่า “เกลียด” ก็ตัดสินลงไปว่า “ไม่ใช่”
คุณพญาไม้ “น่าจะทำ...บาป” ครั้งใหญ่
ถ้ามีคนคล้อยตามบทความ ที่เขียนไว้ในหน้า 51-52 ของหนังสือ “บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย ผ่านคมความคิดและมุมมอง ของ พญาไม้”
ถ้าคุณพญาไม้ มีมุมคิดตัดสินใคร, มองใคร, มองพระ...องค์ใด ว่าถ้าไม่รับนิมนต์ ด้วยความอาฆาต พยาบาท แล้วก็ขาดจากความเป็นพระ
ตกลงสรุปว่า...หลักที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ 4 ข้อ “ใช้ไม่ได้”
ต้องใช้...หลักของพญาไม้นั้นหรือ ?

ขอให้คุณพญาไม้...ช่วยตอบสังคม... ! ที่คุณเป็นนักเขียน ให้สังคมอ่านบทความ แล้วเชื่อ...คล้อยตาม จนมีคนเกลียด... อาตมา !
ถามว่า...คุณกำลังทำอะไรอยู่...กับพระพุทธศาสนา และอยากจะฝากถามสักนิดหนึ่งว่า...ถ้าอาตมา มีใครทำให้เสียหาย !  อาตมามีสิทธิ์จะ “ลงโทษ” หรือ ภาษาพระเรียกว่า “คว่ำบาตร”...บ้างไหม ?
คุณใช้...คำว่า “อาฆาตพยาบาท”  กับการ... “ลงโทษ” นี่
ทำไมไม่เลือกใช้ คำที่...อาตมา ต้องการจะลงโทษตักเตือนสั่งสอน คนที่ทำให้เสียหาย ที่เป็นต้นเหตุของตัวปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วพระพุทธเจ้า ก็ทรงอนุญาตว่า “ใครจาบจ้วงล่วงเกินพระรัตนตรัย ก็คว่ำบาตร”
ก็คือ “ลงโทษไม่รับบาตร” 
แล้วพระที่ไม่รับบาตรคนที่มาจาบจ้วง ทำให้เสียหาย ต้องหมดจากความเป็นพระหรือเปล่า ?
ไปศึกษาเสียให้รอบครอบก่อน น่ะ !
คือ...คุณไปสืบหน่อยได้ไหม ! ว่า ทำไม ? นางวันทนา ถึงไปยอมเซ็นถอนสิทธิ์...
มีใครไปให้ความหวังใครหรือเปล่า ? นอกจากนี้ ถ้ามีเวลาว่าง ๆ อาตมาขอแนะนำให้ไปอ่านหนังสือ “ถุงกล้วยแขกพระพยอม” เนื้อหาภายในเล่มนี้ สามารถตอบปัญหาที่คุณไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่หมดได้อย่างชัดเจน

ถ้าเป็นคุณพญาไม้ เมื่อคุณได้ที่ดินมาแล้ว... ถ้าไม่มีใครไปชักชวนว่า “อีกหน่อยพระพยอมเดือดร้อนนะ”  ถ้าอยากให้พระพยอมไม่เดือดร้อนละก็ ต้องไปเซ็นคืนสิทธิ์ทางโน้นซะ เขาจะได้ไม่มายุ่งกับทางวัด คนแก่ก็หลงเซ็นไป อย่างนี้คุณจะรู้บ้าง...หรือเปล่า ?

คุณรู้บ้างหรือเปล่าว่า ที่เขาไปเซ็น... เคยไปถามบ้างไหมว่า เซ็นเพราะเหตุไร ?
อาตมา ก็ไม่อยากจะก้าวล่วง ให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาอีก แต่รู้เรื่องมาเพราะเจ้าตัวเขามาเล่าให้ฟัง ว่า “เขาไม่อยากไปเซ็นให้หรอกที่แรก” เมื่อถูกเกลี้ยกล่อม...ทางวัดจะเสียหาย ถ้าเซ็นคืนทางโน้น แล้วทางวัดจะไม่เสียหาย เขาจะไม่มายุ่ง จึงได้ไปเซ็น...

แล้วถามว่า...การที่จะออกโฉนด... ใครเป็นคนออก ?
แล้ว การซื้อ-ขาย โอนกันบนกรมที่ดิน... คุณพญาไม้รู้ไหมว่า พระพยอมส่งคนไปถามเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ว่าโฉนดใบนี้ มันซื้อได้ไหม ?
กลับถูกตะคอกมาว่า  “ระแวงอะไรกันนักหนา ครุฑตัวแดงแจ๋”
ถามว่าเรื่องเหล่านี้คุณพญาไม้มีข้อมูลไหม ? 
เมื่อคุณทราบแล้ว คุณไปเขียนได้ไหม...ว่าพระพยอมต้องการแค่จะลงโทษ แล้วก็แค่... 3 ปี
ไม่ใช่ ! บอกว่า...จะตลอดไป
การที่ใครทำผิด แล้วบอกว่า “ลงโทษไม่ได้” แต่เรียกว่า “เป็นอาฆาตพยาบาทหมด”
ถ้าถึงขั้นอาฆาตพยาบาท  นั้นต้องถึงกับทำให้เจ็บปวดล้มตาย...
“ไม่ใช่ไม่ไปเทศน์” 
พยายามใช้คำนักเขียน ให้มันไม่ปรักปรำจนพระต้องหมดความเป็นพระ ด้วยบทความของคุณ แล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกลียดชัง อาตมานั้นไม่ฟ้องร้องอะไรหรอก 
แต่ว่า...อยากจะชี้แจงบ้าง แล้วถ้าคุณมีสำนึกอยากจะแก้ ข้อความตรงนี้ ก็ขอ ขอบใจ...ล่วงหน้า
แต่ถ้ายังดื้อรั้น ว่าตัวเองคิดถูก-ทำถูกทุกอย่าง ตัดสินให้พระพยอมหมดความเป็นพระ ด้วยเหตุ...ไม่รับกิจนิมนต์ข้าราชการ ก็ไม่ว่า...อะไร
แต่ระวัง ! คุณจะติดสันดานไปทุกภพทุกชาติ... ที่นึกอยาก จะตัดสินใครเป็นไม่เป็น, ใคร...หมดความเป็นอะไร  คุณก็ตัดสินเอาเอง...
อาตมาก็ไม่ได้ตัดสิน...คุณเป็นนักเขียนที่ใช้ไม่ได้ หรือได้,ไม่ได้ “ไม่ว่ากัน” เพราะว่าถ้าคุณเป็นนักเขียนที่ใช้ได้ คุณก็ต้องได้ข้อมูลที่รอบด้าน  แล้วค่อยเขียนลงไป
ส่วนอาตมาเองก็เจอเรื่องอย่างนี้บ่อย ๆ อย่างรายการ “ถามตรงตอบจริง” ช่องสุววรณภูมิ  ของคุณธานินทร์ ก็แบบนี้...ไป ๆ มา ๆ ผมไม่ชอบพระพยอม เลยเรียกเป็น “นาย...” ไปเลย

อย่างนี้ สังคม จะมีอาหารสมองที่จะ...เป็นพิษ หรือเปล่า ?
กำลังเจอ อาหารสมองที่เป็นพิษพยศ ของคนที่มีมืออาชีพในการเขียน “คอลัมน์นิสต์”  “พิธีกร”  “วิทยากร”
            ต้องทำ... “สติปัญญาของคนให้เพิ่ม” จึงจะเป็นนักเขียนที่ได้อาชีพด้วย แล้วก็จะมีเครดิตดีด้วย เพราะมีหลักมีเกณฑ์ ไม่ใช่ตัดสินเอาตามอารมณ์

คุณลองไล่ให้มาตามลำดับดูสิ !
ทนายแต่งเรื่อง...ให้ศาลออกโฉนด
ศาลเชื่อ...สั่งให้กรมที่ดินออกโฉนด
กรมที่ดินทำปั้มโฉนด...มอบให้นางวันทนา
นางวันทนานำมา...ขายวัด
ทำไมวัดต้องเสีย...หมดความเป็นพระ, เป็นเจ้าของสิทธิ์
ทั้งๆ ที่ ก็จ่ายภาษีเข้ารัฐฯ ไปด้วย
ทำไม ? คนที่เบื้องต้น “ไม่มีใครผิดเลย”

            ทนายแต่งเรื่อง...ก็ไม่ผิด, ศาลสั่งทำโฉนด...ก็ไม่ผิด, กรมที่ดินปั๊มโฉนด...ก็ไม่ผิด,  คนได้โฉนดมาขาย...ก็ไม่ผิด,  เลว - ชั่ว - ระยำ...อยู่คนเดียวคือพระพยอม
            ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็กรรมของสังคมไทย ที่ไม่มี...เหตุมีผล, ไม่มี...หลักมีเกณฑ์ ในการที่จะตัดสินใจลงโทษใคร ให้หมดความเป็นพระ...เป็นเจ้าของสิทธิ์
            อาตมาลงโทษข้าราชการ “ไม่ไปเทศน์เสีย แค่ไม่กี่กระทรวง,กรม,กอง”
            แต่คุณโทษตัดสินอาตมา ลงโทษอาตมา... “หมดจากความเป็นพระ” แต่อาตมาคงไม่ลงโทษคุณหรอก ว่าคุณหมดความเป็นอะไร...
            ฉะนั้น ควรศึกษาให้รอบหน่อยนะ เพื่อจะเป็นนักเขียนที่ดีต่อไป...ของคนรุ่นอนาคต  หรือคุณก็...ใกล้จะหมดอายุ, หมดอนาคตแล้ว  ก็คงจะ...เป็นไม้แก่ที่ดัดยาก ก็ฝากกันไว้แค่นี้.

เจริญพร
พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม  กลฺยาโณ)ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ http://www.kanlayano.org/forum/index.php?topic=36


 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com